Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Krakowie
Potrzebujesz informacji pomocnej w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, policealnej, studiów
i zawodu? Oprócz spotkań bezpośrednich z doradcą zawodowym na terenie Poradni, możliwa jest konsultacja za pośrednictwem internetu (poczty mailowej). Swoje pytania kieruj na adres doradca.poradnia2@op.pl
About us
Copyright © Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Krakowie 2016

Polecamy serwis:
  

Dla rodziców:
  

Film logopedyczny: