Konferencja "Człowiek w środowisku. Zasoby i twórczość w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego" 12.05.2017
więcej...


Zajęcia grupowe BAJKOWE WAKACJE - rekrutacja w dn. 26.05-26.06.2017
więcej...


Nasz Ogród Sensoryczny
więcej...


VII Małopolski Dzień Uczenia się 8.06.2017
więcej...


Spotkanie dyrektorów szkół objętych procesowym wspomaganiem 24.05.2017
więcej...


Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla Koordynatorów sieci przedmiotowych 11.05.2017
więcej...


Kompleksowe Wspomaganie Szkół i Przedszkoli 2017/2018
więcej...


Spotkanie informacyjno - konsultacyjne dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli z rejonu PPP nr 2 5.04.2017
więcej...


Targi Edukacyjne - Festiwal Zawodów w Małopolsce 23-25.03.2017
więcej...


Warsztaty szkoleniowe dla Animatorów Rozwoju Szkoły i Dyrektorów szkół i przedszkoli 27.02 i 1.03.2017
więcej...


Spotkania psychoedukacyjne dla rodziców i profesjonalistów z instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą
więcej...


Bajkowe piątki - zajęcia grupowe dla przedszkolaków 17.02.2017
więcej...


Zajęcia warsztatowe dla uczniów kl. II i III szkoły podstawowej 2.03.2017
więcej...


Spotkania grupy "Ekspertów tematycznych" dla pedagogów szkół podstawowych 9.01.2017
więcej...


Zaproszenie do zapoznania się z opisami pracy w sieci
więcej...


Wspomaganie - bardzo dziękujemy za kolejny rok współpracy
więcej...


Konferencja w ramach procesowego wspomagania szkół i przedszkoli 25.12.2016
więcej...


Spotkanie sieci Animatorów Rozwoju Szkoły/Przedszkola 2.12.2016
więcej...


Szkolenie KSDZ dla doradców zawodowych 25.11.2016
więcej...


Zaproszenie na XIV Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych 26.11.2016
więcej...


Spotkanie sieci Animatorów Rozwoju Szkoły/Przedszkola 28.10.2016
więcej...


Spotkanie Koordynatorów Sieci Przedmiotowych 28.10.2016
więcej...


Warsztaty i konsultacje w ramach wsparcia metodycznego
więcej...


Zachęcamy gorąco do skorzystania z oferty grupowych zajęć socjoterapeutycznych pod nazwą "SREBRO"
więcej...


Spotkanie sieci dyrektorów szkół uczestniczących w procesie wspomagania realizowanym przez PPP2 4.10.2016
więcej...


Ogólnopolski Tydzień Kariery 17-23.10.2016
więcej...


Terminy spotkań grupy wsparcia dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera
więcej...


Terminy spotkań Zespołu ds. Współpracy Międzyinstytucjonalnej
więcej...


Studia podyplomowe Doradztwo Zawodowe
więcej...


Spotkanie Koordynatorów Sieci Współpracy i Samokształcenia 31.08.2016
więcej...


Spotkanie Animatorów Rozwoju Szkół z placówek uczestniczących w procesowym wspomaganiu przez pracowników PPP2 7.09.2016
więcej...