Aktualności
ZAKOŃCZENIE PROJEKTU "FESTIWAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE"
Informujemy, iż projekt „Festiwal Zawodów w Małopolsce” został zakończony. Przekształcił się on w szerszy projekt pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego II”, który realizowany będzie w latach 2016-2020. Informacje na jego temat przekazywane będą szkołom gimnazjalnym przez ich organy prowadzące (w Krakowie będzie to Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa). Szczegóły na temat projektu dostępne będą też w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. O ważniejszych wydarzeniach w ramach tej inicjatywy w Gminie Kraków informować będziemy też Państwa na stronie głównej Poradni w zakładce Aktualności.

TARGI EDUKACYJNE "FESTIWAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE" 17-19.03.2016
Informujemy, iż tegoroczne Targi Edukacyjne „Festiwal Zawodów w Małopolsce” odbędą się w dniach 17-19 marca 2016 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowo-Targowym EXPO Kraków na ul. Galicyjskiej 9. Inicjatorem wydarzenia jest Województwo Małopolskie, natomiast realizatorem - firma Targi w Krakowie. Jak co roku, uczniowie i ich rodzice będą mogli zapoznać się z prezentacjami ponadgimnazjalnych szkół zawodowych oraz przedsiębiorców w 9 branżach: budowlanej, elektryczno-elektronicznej, rolniczo-leśnej z ochroną środowiska, turystyczno-gastronomicznej, administracyjno-usługowej, medyczno-społecznej, mechanicznej i górniczo-hutniczej, służb „mundurowych” oraz szkół zagranicznych – z Francji, Niemiec, Słowacji, Ukrainy, Włoch i Węgier (Hale Dunaj i Wisła). W ciągu trzech dni „Festiwalu” wystawcy „na żywo” będą przedstawiać specyficzne cechy danego zawodu, zapraszając odwiedzających do włączenia się w prezentację, poprzez własnoręczne wykonanie kilku czynności. Dodatkowo wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać z porad doradców zawodowych. Planowana jest również konferencja poświęcona zagadnieniom związanym z poradnictwem zawodowym w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 (sala Lwów), oraz seminaria i warsztaty tematyczne (sale Lwów i Praga). Będzie się działo!

Szkoły zainteresowane uczestnictwem w „Festiwalu” prosimy o wypełnienie deklaracji (do pobrania) oraz odesłanie jej skanu na adres elektroniczny dariusz.baranowski@umwm.pl bądź przesłanie na adres: Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego – Wydział Kształcenia Zawodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków, do dnia 11 marca 2016 r. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Pan Dariusz Baranowski, e-mail:dariusz.baranowski@umwm.pl , tel.: +48 12 61 60 742.

Targi są bezpłatne i otwarte dla wszystkich gimnazjalistów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osób zainteresowanych edukacją, w tym edukacją zawodową. Szczegółowe informacje dostępne będą na stronach: http://www.malopolska.pl/Obywatel/Edukacja/FestiwalZawodowwMalopolsce/Strony/default.aspx oraz http://expo.krakow.pl/kalendarz.html


TARGI EDUKACYJNE "FESTIWAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE" 26-28.03.2015
Corocznie już koniec marca to czas Targów Edukacyjnych, wieńczących IV edycję projektu „Festiwal Zawodów w Małopolsce”. Podczas trzech dni, tj. od 26 do 28 marca 2015 uczniowie mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną 250 szkół ponadgimnazjalnych oraz wyższych (w tym zagranicznych), oraz – co warte podkreślenia - uczestniczyć w pokazach zawodów „na żywo”. Prezentacje szkół oraz przedsiębiorców pogrupowane były w 7 branż: budowlaną, informatyczno – elektroniczną, rolno – przetwórczą, społeczno – medyczną, turystyczno – gastronomiczną, usługową i mechaniczno – mechatroniczną.

Przez wszystkie dni Targów umożliwialiśmy uczniom porady indywidualne ukierunkowane na trafny wybór kierunku dalszego kształcenia i zawodu; z naszych konsultacji skorzystało łącznie 1167 osób. Jak zawsze, uczniowie i ich rodzice intensywnie testowali nasze kompetencje :) zasypując nas lawiną pytań; „jakie zawody mogę wykonywać po klasie z rozszerzoną biologią i chemią?”, „do jakiej szkoły powinienem pójść, by dostać się na AWF?”, „co można robić po liceum sportowym?”, „jak zostać stewardesą, a jak psychologiem policyjnym?”, „na jakich uczelniach mogę studiować prawo?”, „jakie są zawody pokrewne do ekonomisty?”, „jakie są zasady przyjęć na studia aktorskie?”, „jakie są technika w okolicach Szczawnicy?”, „czy dobrze zrobiłam, wybierając zawód masażysty?”, „jakie mam perspektywy pracy po ukończeniu studiów na kierunku technologia chemiczna?”, „jaka szkoła gastronomiczna w Krakowie kształci najlepiej?” – lista pytań nie miała końca… Na wiele (pozornie) prostych pytań nie ma jednak prostych odpowiedzi; dotyczy to bardzo często przejawiającego się ogólnego pytania „jaką szkołę mam wybrać po gimnazjum?”. W takiej sytuacji proponowaliśmy głębszą diagnozę predyspozycji kierując ucznia do doradcy zawodowego w odpowiedniej dla niego placówce, promując tym samym poradnie psychologiczno – pedagogiczne naszego małopolskiego regionu. Sporą niespodzianką była wizyta na jednym z naszych stoisk pani Minister Joanny Kluzik – Rostkowskiej, która chciała poznać bliżej charakter pracy doradczej.

Podczas Targów – na konferencji „Miejsce doradztwa zawodowego w systemie edukacji – nowa perspektywa finansowa” - mieliśmy możliwość zapoznać się z planami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Samorządu Województwa Małopolskiego w zakresie rozwoju usług doradczych. Doradcy zawodowi uczestniczyli też w spotkaniu „Innowacyjne rozwiązania w doradztwie zawodowym w instytucjach rynku pracy i edukacji” organizowanym przez Krakowską Szkołę Doradztwa Zawodowego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Serdecznie dziękujemy za wspólną pracę naszym koleżankom – doradcom z Poradni subregionalnych, które były z nami na Targach po raz pierwszy, tj. Grażynie Kubickiej-Czwórnóg z Poradni w Tarnowie, Katarzynie Jarnot z Poradni w Oświęcimu, Kindze Rusin z Poradni w Nowym Targu oraz Elżbiecie Tokarczyk z Poradni w Nowym Sączu.

Pełna relacja z Targów znajduje się na stronie http://targi.krakow.pl/pl/strona-glowna/targi/targi-edukacyjne-2015/o-imprezie.html
ZAKOŃCZENIE IV EDYCJI PROJEKTU „FESTIWAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE”
IV edycja projektu objęła 66 szkół gimnazjalnych (132 grupy/klasy, tj. 3019 uczniów) województwa małopolskiego. Nasza wspólna praca rozpoczęła się uroczystym spotkaniem organizacyjno – szkoleniowym w dniu 11.09.2014 r. tradycyjnie już na Politechnice Krakowskiej. Zajęcia grupowe i konsultacje indywidualne dla uczniów realizowane były w okresie wrzesień – grudzień 2014 r. i stanowiły (tak jak poprzednio) część przygotowawczą do 3-dniowego Festiwalu (Targów), który odbędzie się w dniach 26 – 28 marca 2015 r. w Centrum Targowo-Kongresowym EXPO przy ulicy Galicyjskiej 9. Już teraz zapraszamy na nie zarówno beneficjentów projektu, jak i wszystkich innych uczniów naszego regionu. W programie Targów w dniu 27.03 przewidziano konferencję „Miejsce doradztwa zawodowego w systemie edukacji – nowa perspektywa finansowa” dedykowaną przedstawicielom samorządu, władz oświatowych oraz doradcom zawodowym (pobierz program konferencji).
Zachęcamy do zapoznania się z galerią najnowszych zdjęć z zajęć prowadzonych w gimnazjum w Racławicach i Dziadoszycach oraz ze szkolenia inaugurującego Edycję 2015:
WKRÓTCE ROZPOCZYNAMY CZWARTĄ EDYCJĘ PROJEKTU!
Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy przygotowania do kolejnej edycji „Festiwalu Zawodów”. Będzie miała ona miejsce w okresie wrzesień – grudzień 2014 r. i obejmie 66 szkół gimnazjalnych. Do grona dotychczasowych operatorów regionalnych dołączy Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Oświęcimiu i Nowym Targu; koordynować one będą realizację działań w swoich powiatach. Nowością nadchodzącej edycji jest też zwiększenie ilości godzin zajęć grupowych do 8 godzin; dodatkowa godzina poświęcona będzie m. in. na szerszą niż dotychczas prezentację 3-dniowych Targów Edukacyjnych wieńczących projekt. Aktualnie trwa praca nad przygotowaniem materiałów metodycznych i promocyjnych tak, aby jak najlepiej odpowiadały one potrzebom beneficjentów.

Poniżej: zdjęcia ze spotkania przygotowawczego, które odbyło się 26.06.2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim.
TARGI EDUKACYJNE - ZAKOŃCZENIE III EDYCJI PROJEKTU
W dniach 20-22.03.2014 r. w Krakowie już po raz drugi zorganizowane zostały Targi Edukacyjne w nowej formule pod nazwą „Festiwal Zawodów w Małopolsce”. Stanowiły one okazję do przedstawienia szerokiej oferty 120 szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych (w tym zagranicznych) z towarzyszącymi jej prezentacjami zawodów z siedmiu branż. Uczniowie z naszego (i nie tylko) regionu mogli poznać praktyczne aspekty wiedzy, sprawdzić, jakie zawody mogą wykonywać wybierając konkretną placówkę oświatową, oraz wymienić się opiniami i doświadczeniem.
Ważnym elementem całego przedsięwzięcia było indywidualne doradztwo zawodowe. Dzięki podwojeniu (w stosunku do ubiegłego roku) przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego liczby stanowisk doradczych, mogliśmy zapewnić wsparcie znacznie większej ilości osób. Doradcy z sektora edukacji dyżurując w każdym dniu Targów udzielili porad 960 osobom; uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także studentom oraz osobom poszukującym pracy. Po raz kolejny mogliśmy odczuć, jak wielu młodych ludzi potrzebuje obiektywnego "przewodnika" w gąszczu różnorodnych ofert edukacyjnych.
Szersze podsumowanie Targów można znaleźć na stronie www.targi.krakow.pl/pl/strona-glowna/targi/targi-edukacyjne-festiwal-zawodow-w-malopolsce-2014/o-imprezie.html
Targi stanowiły finalną część III edycji projektu, która miała miejsce w okresie wrzesień – grudzień 2013. Edycja ta zapoczątkowana została w dniu 19.09.2013 szkoleniem dla wykonawców projektu, następnie przeszkoleni doradcy zawodowi realizowali zajęcia grupowe i indywidualne w 50 szkołach gimnazjalnych naszego województwa obejmując opieką 2592 uczniów. Nowością w projekcie było przeprowadzenie przez doradców spotkania z rodzicami, ukierunkowanego na większą efektywność wparcia doradczego poprzez wzrost zaangażowania w proces wyboru zawodu opiekunów dziecka.
Ze względu na rangę i rozmiar projektu w ostatniej edycji uznano za istotne koordynowanie całego przedsięwzięcia w trzech subregionach; operatorem głównym jest nasza Poradnia (subregion krakowski), a operatorami regionalnymi Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Sączu oraz w Tarnowie (odpowiednio subregion nowosądecki i tarnowski). Wszystkim naszym wykonawcom III edycji składamy serdeczne podziękowania za wspólną pracę!

Poniżej: zdjęcia z zajęć III edycji w Gimnazjum nr 19 w Krakowie, Gimnazjum nr 4 w Tarnowie, Gimnazjum nr 2 w Wadowicach, Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach, Gimazjum nr 3 w Trzebini, Gimnazjum w Wolbromiu oraz Andrychowie. Dziękujemy ich autorom, w szczególności Pani Dorocie Wronie za przekazanie nam zdjęć!