Konferencja "Człowiek w środowisku. Zasoby i twórczość w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego" 12.05.2017
więcej...


Zajęcia grupowe BAJKOWE WAKACJE - rekrutacja w dn. 26.05-26.06.2017
więcej...


Nasz Ogród Sensoryczny
więcej...


VII Małopolski Dzień Uczenia się 8.06.2017
więcej...


Spotkanie dyrektorów szkół objętych procesowym wspomaganiem 24.05.2017
więcej...


Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla Koordynatorów sieci przedmiotowych 11.05.2017
więcej...


Kompleksowe Wspomaganie Szkół i Przedszkoli 2017/2018
więcej...


Spotkanie informacyjno - konsultacyjne dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli z rejonu PPP nr 2 5.04.2017
więcej...


Targi Edukacyjne - Festiwal Zawodów w Małopolsce 23-25.03.2017
więcej...


Warsztaty szkoleniowe dla Animatorów Rozwoju Szkoły i Dyrektorów szkół i przedszkoli 27.02 i 1.03.2017
więcej...


Spotkania psychoedukacyjne dla rodziców i profesjonalistów z instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą
więcej...


Bajkowe piątki - zajęcia grupowe dla przedszkolaków 17.02.2017
więcej...


Zajęcia warsztatowe dla uczniów kl. II i III szkoły podstawowej 2.03.2017
więcej...


Spotkania grupy "Ekspertów tematycznych" dla pedagogów szkół podstawowych 9.01.2017
więcej...


Zaproszenie do zapoznania się z opisami pracy w sieci
więcej...


Wspomaganie - bardzo dziękujemy za kolejny rok współpracy
więcej...


Konferencja w ramach procesowego wspomagania szkół i przedszkoli 25.12.2016
więcej...


Spotkanie sieci Animatorów Rozwoju Szkoły/Przedszkola 2.12.2016
więcej...


Szkolenie KSDZ dla doradców zawodowych 25.11.2016
więcej...


Zaproszenie na XIV Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych 26.11.2016
więcej...


Spotkanie sieci Animatorów Rozwoju Szkoły/Przedszkola 28.10.2016
więcej...


Spotkanie Koordynatorów Sieci Przedmiotowych 28.10.2016
więcej...


Warsztaty i konsultacje w ramach wsparcia metodycznego
więcej...


Zachęcamy gorąco do skorzystania z oferty grupowych zajęć socjoterapeutycznych pod nazwą "SREBRO"
więcej...


Spotkanie sieci dyrektorów szkół uczestniczących w procesie wspomagania realizowanym przez PPP2 4.10.2016
więcej...


Ogólnopolski Tydzień Kariery 17-23.10.2016
więcej...


Terminy spotkań grupy wsparcia dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera
więcej...


Terminy spotkań Zespołu ds. Współpracy Międzyinstytucjonalnej
więcej...


Studia podyplomowe Doradztwo Zawodowe
więcej...


Spotkanie Koordynatorów Sieci Współpracy i Samokształcenia 31.08.2016
więcej...


Spotkanie Animatorów Rozwoju Szkół z placówek uczestniczących w procesowym wspomaganiu przez pracowników PPP2 7.09.2016
więcej...


Spotkanie koordynatorów sieci przedmiotowych 27.06.2016
więcej...


Wspomaganie - bardzo dziękujemy za rok współpracy
więcej...


Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w naszej Poradni
więcej...


Spotkanie Animatorów Rozwoju Szkoły 21.06.2016
więcej...


Spotkanie Dyrektorów Szkół i Przedszkoli współpracujących z PPP2 w zakresie procesowego rozwoju 16.06.2016
więcej...


Spotkanie Animatorów Rozwoju Szkoły/Przedszkola 19.05.2016
więcej...


VI Małopolski Dzień Uczenia się 8.06.2016
więcej...


Spotkanie problemowej sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół 28.04.2016
więcej...


Spotkanie Animatorów Rozwoju Szkoły/Przedszkola oraz Koordynatorów Sieci Współpracy i Samokształcenia
więcej...


Szkolenie KSDZ "Finansowanie programów edukacyjnych" 18.04.2016
więcej...


Rekrutacja do przedmiotowych sieci współpracy i samokształcenia w Gminie Miejskiej Kraków
więcej...


Kursy blended - learning w ramach Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego 14.03.2016
więcej...


Prezentacja projektu "Festiwal Zawodów w Małopolsce" w Mechelen (Belgia) - LLL HUB 6-8.03.2016
więcej...


Konferencja "Skrojeni nie na miarę" 10.03.2016
więcej...


Targi Edukacyjne "Festiwal Zawodów w Małopolsce" 17-19.03.2016
więcej...


Spotkanie informacyjne w sprawie projektu "Wspomaganie rozwoju szkół" 25.02.2016
więcej...


Szkolenie "Coaching kariery" 13.01.2016
więcej...


VII Ogólnopolski Tydzień Kariery 19-25.10.2015
więcej...


Zapisy do grupy socjoterapeutycznej „SREBRO” (kl. V-VI) i „ALPHA” (kl. II i III gimnazjum)
więcej...


Terminy spotkań grupy wsparcia dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera
więcej...


Terminy spotkań Zespołu ds. Współpracy Międzyinstytucjonalnej
więcej...


Co nowego w roku szkolnym 2015/2016                                           
więcej...


2 Jagiellońskie Forum Oświatowe 11.06.2015
więcej...


Konferencja „Sukces ucznia sukcesem nauczyciela” 16.05.2015
więcej...


V Małopolski Dzień Uczenia się 7-8.06.2015
więcej...


Zapisy na trening adaptacyjny "Zanim pójdziesz do przedszkola"
więcej...


Targi Edukacyjne "Festiwal Zawodów w Małopolsce" 26-28.03.2015
więcej...


Wizyta studyjna w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych na Litwie 17-20.2015
więcej...


Nowy program dla szkół ponadgimnazjalnych - szkolenie KSDZ 9.02.2015
więcej...


Zapisy do grupy socjoterapeutycznej "SREBRO" dla dzieci z klas V - VI
więcej...


Seminarium naukowe „Szukaj mnie wśród szaleńców” 20.01.2015
więcej...


Szkolenie „Kwalifikacje zawodowe - zna, rozumie, potrafi” 15.12.2014
więcej...


Warsztaty naukowo - szkoleniowe dla logopedów 6.12.2014
więcej...


Szkolenia „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”
więcej...


Warsztaty logopedyczne dla rodziców 5.11.2014
więcej...


Szkolenie i studia podyplomowe w ramach Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego 9.10.2014
więcej...


Konferencja „Poznać, docenić, rozwijać – uczeń zdolny w praktyce krakowskiej edukacji” 7.10.2014
więcej...


Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera – nowe terminy spotkań w roku 2015
więcej...


Wizyta studyjna pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych z Litwy
więcej...


IV edycja projektu „Festiwal Zawodów w Małopolsce”
więcej...


OTK – VI Meeting Edukacyjny „Od kariery szkolnej do kariery zawodowej” 22.10.2014
więcej...


Kiermasz książek i pomocy dydaktycznych
więcej...


Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego – spotkanie dla szkół ponadgimnazjalnych 25.06.2014
więcej...


Małopolski Dzień Uczenia się 6 - 8.06.2014
więcej...


Spotkania dla dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych
- 13 i 15.05.2014
więcej...


Ruszyła "Krakowska Platforma dla doradztwa zawodowego"
więcej...


Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów w Małopolsce 20 – 22.03.2014
więcej...


Plebiscyt Edukacyjna Gmina Małopolski 2013
więcej...


Dzień Bezpiecznego Internetu 11.02.2014
więcej...


Zajęcia grupowe dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych - termin pierwszego spotkania: 20.02.2014
więcej...


Nowość! Zajęcia socjoterapeutyczne "ALFA" i "SREBRO"
więcej...


Sobotnie konsultacje logopedyczne
więcej...


Szkolenia w ramach Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego
więcej...


„Matematyczny piątek” – spotkanie Międzyporadnianego Zespołu ds. Dyskalkulii dla nauczycieli matematyki 28.02.2014
więcej...


Szkolenie „Dwujęzyczne dzieci – strategie diagnozy i terapii logopedycznej” 5.10.2013
więcej...


OTK - V Meeting Edukacyjny "Od kariery szkolnej do kariery zawodowej" 16.10.2013
więcej...


Informacja o terminach posiedzeń Zespołu Orzekającego
więcej...


Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera
więcej...


Informacja o terminach spotkań Zespołu ds. Współpracy Międzyinstytucjonalnej
więcej...


Nowa edycja projektu "Fesitwal Zawodów w Małopolsce"
więcej...


Targi Edukacyjne - Festiwal Zawodów 21-23.03.2013
więcej...


„Matematyczny piątek” – spotkanie dla nauczycieli matematyki 15.03.2013
więcej...


Szkolenia w ramach Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego
więcej...


Konferencja „Przemoc – prawda i mity” 5.02.2013
więcej...


Sobotnie konsultacje logopedyczne
więcej...


Konferencje „Doradztwo edukacyjno-zawodowe w gimnazjum” 27-30.11.2012
więcej...


Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 12-18.11.2012
więcej...


Konferencja szkoleniowa dla doradców zawodowych "Małopolski Rynek Pracy pod lupą" 19.10.2012
więcej...


Nowy projekt z doradztwa zawodowego Targi Edukacyjne - Festiwal Zawodów
więcej...


IV Meeting Edukacyjny "Od kariery szkolnej do kariery zawodowej" 17.10.2012
więcej...


Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera
więcej...


Informacja o pracach Zespołu ds. Współpracy Międzyinstytucjonalnej
więcej...


Co zmieni się w szkole od września 2012?
więcej...


Informacja o terminach posiedzeń Zespołu Orzekającego
więcej...


Spotkanie informacyjne z dn. 2.07.2012 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego w gimnazjach w roku szkolnym 2012/2013
więcej...


Małopolski Dzień Uczenia się 3-4.06.2012
więcej...


Konferencja "Uczeń zdolny w praktyce szkolnej" 20.04.2012
więcej...


Warsztaty dla nauczycieli "Specyfika pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera" 29.03.2012
więcej...


14 Targi Edukacyjne 21-23.03.2012
więcej...


Konferencja podsumowująca projekt "Azymut kariery edukacyjno - zawodowej" 01.03.2012
więcej...


Konsultacje pod kątem dyskalkulii - Otwarta Sobota 28.01.2012
więcej...


Warsztaty dla koordynatorów Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 02.04.2012
więcej...


Szkolenie "Emisja głosu dla logopedy" 05.11.2011
więcej...


Obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 17-23.10.2011
więcej...


Informacja o terminach spotkań Zespołu ds. Współpracy Międzyinstytucjonalnej
więcej...


Grupa wsparcia dla ofiar przemocy
więcej...


Wizyta w instytucjach doradztwa zawodowego w Niemczech i w Szwajcarii 02 - 09.10.2011
więcej...


Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera
więcej...


Sobotnie konsultacje logopedyczne i psychologiczne
więcej...


Rozstrzygnięcie konkursu na projekt strony internetowej na temat przemocy rówieśniczej
więcej...


Małopolski Dzień Uczenia się - 08.06.2011
więcej...

Wizyta pracowników Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej z Norwegii 13.05.2011
więcej...

Spotkanie dla pedagogów szkolnych ze szkół podstawowych 11.05.2011 na temat przeciwdziałania przemocy rówieśniczej
więcej...

Grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą - nowa edycja
więcej...

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych - czat z doradcami zawodowymi 18.04.2011
więcej...

Wizyta pracowników Poradni w Centrum Pedagogiczno - Psychologicznym w Dolnym Kubinie na Słowacji 24.03.2011
więcej...

Konferencja "Wczesna interwencja terapeutyczna i wspomaganie rozwoju kompetencji matematycznych dzieci w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej" 16.03.2011
więcej...

Uwaga! Możliwość konsultacji psychologicznych i logopedycznych w soboty
więcej...

Grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą
więcej...

II Meeting Edukacyjny "Od kariery szkolnej do kariery zawodowej" 20.10.2010
więcej...

Szkolenie "Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy" 06 - 07.11.2010
więcej...

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera

Spotkanie naukowo - szkoleniowe dotyczące somatoterapii 18.09.2010

Adaptacja szkolna - czat pracowników Poradni na portalu onet.pl 01.09.2010

Informacja o terminach spotkań Zespołu ds. Współpracy Międzyinstytucjonalnej w roku szkolnym 2010/2011

Informujemy, iż posiedzenia Zespołu Orzekającego w II semestrze odbęd± się 17.02, 10.03, 31.03, 14.04, 12.05, 02.06 i 30.06.2011r.
Prosimy o składanie kompletnej dokumentacji do poniedziałku poprzedzaj±cego posiedzenie Zespołu

Oferta zajęć grupowych w roku szkolnym 2010/11Dni Pracy, Edukacji i Szkoleń w Małopolsce 5-6.05.2010


Konferencja "Dyskalkulia - mity a prawda o problemie" 16.04.2010


Grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą


Wyróżnienie Poradni w konkursie na najciekawszy raport z działań w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery


Informacja dla rodziców dzieci poniżej 3 r. ż. - możliwość konsultacji logopedycznych

Spotkanie Międzyporadnianego Zespołu ds. Dyskalkulii

W dn. 07.10.2009 na terenie naszej poradni odbył się meeting edukacyjny "Od kariery szkolnej do kariery zawodowej"


Słowacja na Krowodrzy! 29 września gościliśmy w naszej placówce pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dolnym Kubinie i Namestovie


Uwaga! Nowa usługa - terapia z wykorzystaniem metody biofeedback


Wraz z nowym rokiem szkolnym nasza Poradnia rozpoczęła realizację projektu "Azymut kariery edukacyjno-zawodowej"
 

Zajęcia, które odbywały się w Poradni w roku szkolnym 2008/09
Konferencja "Uczeń zdolny - szansa i wyzwanie" - 12.05.2008
Seminarium "Wybór czy fatum - zainteresowania zawodowe młodzieży a płeć" - 17.04.2008