ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY

Informujemy, że posiedzenia Zespołu Orzekającego w roku szkolnym 2017/2018 odbędą się 21.09.2017, 12.10.2017, 09.11.2017, 07.12.2017, 11.01.2018, 01.02.2018, 01.03.2018, 22.03.2018, 12.04.2018, 10.05.2018, 07.06.2018, 28.06.2018, 23.08.2018 roku.
Prosimy o składanie kompletnej dokumentacji do wtorku poprzedzającego posiedzenie Zespołu.
Konsultacji w sprawie dokumentacji na Zespół Orzekający udziela mgr Małgorzata Słomka we czwartki w godzinach od 15.00-17.00.
Szersze informacje na temat kształcenia dzieci z problemami rozwojowymi i niepełnosprawnością znajdują się na portalu edukacyjnym Urzędu Miasta Krakowa http://www.portaledukacyjny.krakow.pl/index.php?type=pliki&id=94

 » Druki do pobrania
 » Procedura przyjmowania dokumentacji