ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY

Informujemy, że posiedzenia Zespołu Orzekającego w roku szkolnym 2016/2017 odbędą się 6.X.2016, 27.X.2016, 17.XI.2016, 8.XII.2016, 12.I.2017, 16.II.2017, 16.III.2017, 6.IV.2017, 27.IV.2017, 18.V.2017, 8.VI.2017, 29.VI.2017, 24.VIII.2017 roku.
Prosimy o składanie kompletnej dokumentacji do wtorku poprzedzającego posiedzenie Zespołu.
Konsultacji w sprawie dokumentacji na Zespół Orzekający udziela mgr Małgorzata Słomka we czwartki w godzinach od 15.00-17.00.
Szersze informacje na temat kształcenia dzieci z problemami rozwojowymi i niepełnosprawnością znajdują się na portalu edukacyjnym Urzędu Miasta Krakowa http://www.portaledukacyjny.krakow.pl/index.php?type=pliki&id=94

 » Druki do pobrania
 » Procedura przyjmowania dokumentacji