INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

 1. Centrum Psychoterapii
  ul. Batorego 2, tel. 633-76-08

 2. Krakowski Ośrodek Terapii
  ul.Miodowa 12, tel. 422-18-58
  http://kot.krakow.pl

 3. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
  ul. Kopernika 29, tel. 424-87-40
  http://www.kpdim.cm-uj.krakow.pl

 4. Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej
  ul. Półkole 11, tel. 412-15-66

 5. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  ul. Radziwiłłowska 8b, tel. 421-92-82

 6. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
  ul. Krowoderskich Zuchów 7/105 tel. 633-13-80

 7. Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne
  - nr 1, ul. Chmielowskiego 1, tel.430-50-52
  - nr 3, ul. Konfederacka 18, tel. 266-19-50
  - nr 4, os. Szkolne 27, tel. 644-18-85


 8. Poradnia dla Dzieci Dyslektycznych
  ul. Gertrudy 2, tel. 422-43-83


 9. "Dobra nadzieja"
  ul.Batorego5, tel. 633-35-31, 631-04-80
  ul.Krupnicza 38
  os.Krakowiaków 2
  http://www.sdn.org.pl/


 10. Krakowskie Centrum Psychoterapii
  ul. Podbrzezie 6


 11. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
  ul. Rusznikarska 11, tel. 632- 20-90


 12. Poradnia Migren i Padaczki
  ul. Józefitów 19, tel. 633-03-96
  ul. Kielecka 25, tel. 294-16-16


 13. Poradnia Uzależnień
  ul. Wielicka 73 tel. 425-57-47
  http://www.kctu.pl


 14. Pracownia Psychologiczna UJ w SP nr 107
  ul. Zdrowa 6, tel. 633-07-14


 15. Akademia Pedagogiczna
  ul. Podchorążych 2 tel.662-60-11, 662-60-14
  http://www.wsp.krakow.pl


 16. Kuratorium Oświaty
  ul. Łobzowska 67, tel. 633-08-64
  http://www.kuratorium.krakow.pl

 17. UMK Wydział Edukacji
  Ul. Stachowicza 18, tel. 616-52-00
  http://www.krakow.pl


 18. OKE
  ul. Focha 39, tel. 61-81-201
  http://www.oke.krakow.pl/inf

 19. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
  ul. Garbarska 1, tel. 422-93-06


 20. Wojewódzki Urząd Pracy
  Plac na Stawach 1, tel. 424-07-38
  http://www.wup-krakow.pl


 21. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
  Warszawa, ul.Kalatówki 6 Tel. 022 844-34-38


 22. Szkolny Ośrodek Kariery W Zespole Szkół Łączności
  Ul. Monte Cassino 31, tel. 266-37-73


 23. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
  Warszawa, ul. Spartańska 16 Tel. 0 22 844-34-38


 24. Zespół Szkół dla Dzieci Autystycznych

 25. Stowarzyszenie "U Siemachy"
  ul. Długa 42, tel. +48 12 632 11 88,
  http://www.siemacha.org.pl/

do góry